wyrażenie

wyrażenie
išraiška
posakis

Słownik Polsko-Litewski. 2014.

Look at other dictionaries:

 • wyrażenie — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. n III, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od cz. wyrazić. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}wyrażenie II {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, lm D. wyrażenieeń {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • wyrażenie — n I 1. rzecz. od wyrazić. 2. lm D. wyrażenieeń jęz. «zespół co najmniej dwu wyrazów powiązanych składniowo; w węższym znaczeniu: zespół frazeologiczny, w którym człony składowe mają charakter nominalny (a nie werbalny)» ∆ Wyrażenie syntaktyczne… …   Słownik języka polskiego

 • po co — «wyrażenie oznaczające pytanie: w jakim celu, z jakiego powodu, dlaczego; także z odcieniem ekspresywnym uwydatniającym brak sensownego celu, racji, bezskuteczność jakiegoś działania» Po co tam poszedłeś? Po co przyjechałeś? Po co się wtrącasz do …   Słownik języka polskiego

 • jak — I 1. «zaimek zastępujący przysłówki i równoważne z nimi części zdania» a) «używany w pytaniach lub zdaniach o charakterze ekspresywnym» Jak się masz? Jak zdrowie? Jak mi przykro! Jak pogodzić to wszystko? ◊ Jak mu tam «jak się nazywa» Zawołaj… …   Słownik języka polskiego

 • to — I → ten II ndm 1. «partykuła o charakterze ekspresywnym, wyróżniająca lub wzmacniająca wyrazy, którym towarzyszy, lub zdania i części zdania, w których jest użyta, wzmacniająca też inne partykuły i spójniki (np. i, bo, no, a, ano, tak)» Od kiedy… …   Słownik języka polskiego

 • tak — I 1. «wyraz stanowiący potwierdzenie, uznanie czegoś za prawdziwe, słuszne, wyrażenie zgody na coś; często towarzyszy gestowi potwierdzenia» Czy lubisz słodycze? O, tak! Widzisz ten dom? Tak. Pójdziesz ze mną do kina? Tak, ale jutro. Czy możesz… …   Słownik języka polskiego

 • tyle — + m. os. tylu; D. tylu (z rzeczownikami w lp tylko: tyle), CMs. tylu, B. ż. rzecz.=M., m. os.=D., N. tylu a. tyloma 1. «zaimek liczebny wskazujący, zastępujący liczebniki główne lub nawiązujący do nich» Nie mam tylu kopert. Tyle mogę ci dać. Tyle …   Słownik języka polskiego

 • jednoznacznik — m III, D. a, N. jednoznacznikkiem; lm M. i 1. «wyraz, wyrażenie znaczące to samo, co inny wyraz czy inne wyrażenie; synonim» 2. «wyraz, wyrażenie mające tylko jedno znaczenie» …   Słownik języka polskiego

 • słowo — n III, Ms. słowowie; lm D. słów, N. słowowami (podn. słowowy) 1. «znak językowy nazywający jednostkowy przedmiot materialny lub klasę jednorodnych przedmiotów materialnych, treści psychiczne, czynności, stany, cechy, wyrażający relacje między… …   Słownik języka polskiego

 • taki — tacy, odm. jak przym. 1. «zaimek zastępujący przymiotniki (niekiedy też inne części mowy, a nawet całe zdania) użyte już w zdaniu lub w kontekście» Jest sprytny, ale takich tu nie trzeba. Przykra jest taka pogoda. Taki już jest. Taki zawsze… …   Słownik języka polskiego

 • boleć — 1. (Aż) oczy bolą (patrzeć na coś) «o jaskrawych, ostrych wrażeniach wzrokowych»: Rozpoczął się już czerwiec, pierwsze dni, zieleń wkoło aż kipi, aż oczy bolą patrzeć. S. Łubiński, Ballada. 2. pot. Niech cię (go, was itp.) o to głowa nie boli… …   Słownik frazeologiczny

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”